Vraagprijs check privacyverklaring

vraagprijscheck
Contactgegevens vraagprijscheck.nl
Wilt u in contact komen met vraagprijscheck.nl? Dat kan middels het contact formulier op de home pagina van vraagprijscheck.nl

Verwerking persoonsgegevens
De site vraagprijscheck.nl ontvangt persoonsgegevens middels het opvragen van een vraagprijs, het aanvragen van een rapport en dmv Google Analytics. Bij het opvragen van een vraagprijs wordt de ingegeven postcode, het aantal m2 en het IP-adres bewaard. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de vraagprijscheck.nl site te optimaliseren. Wanneer een rapport wordt aangevraagd wordt naast deze gegevens ook het emailadres van de aanvrager opgeslagen. Dit emailadres wordt enkel en uitsluitend gebruikt voor verzending van het rapport en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden afgestaan, tevens worden uw bankgegevens niet opgeslagen of op andere wijze gebruikt. Met het statistiekprogramma Google Analytics kan bekeken worden hoeveel gebruikers de site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke gedeelte van de site worden bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op vraagprijscheck.nl in kaart te brengen. Met deze informatie wordt de website verder geoptimaliseerd, hierbij zijn geen persoonsgegevens te zien. Google Analytics verkrijgt de informatie via het IP-adres. De dienst heeft geen toestemming gekregen om uw gegevens te delen met derden. Meer informatie over Google Analytics is hier vinden.

Opslag persoonsgegevens
Vraagprijscheck.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via het contact formulier op de home pagina van vraagprijscheck.nl, dan wordt de informatie verwijderen. Vraagprijscheck.nl bewaart uw persoonlijke gegevens voor de duur van 1 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vraagprijscheck.nl bezoekt, geef u daarmee toestemming uw gegevens te verwerken. U heeft echter het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vraagprijscheck.nl. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aangeven door het contact formulier in te vullen op de home pagina van vraagprijscheck.nl

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en uw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Vraagprijscheck.nl plaatst cookies van Google. Dit wordt gedaan om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is “gegevens delen” uitgeschakeld. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. In de help-functie van uw browser kunt u vinden hoe u dit moet doen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kunt u hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij deze graag tegemoet via het contact formulier op de home pagina van vraagprijscheck.nl